Thai Am Legend: ลูกครึ่งไทยเทศ และ อนาคตของวงการบาสไทย

เมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้ว ผมได้ทำบทความ พรีวิว ทีบีแอล ฤดูกาลนี้ไว้ และ ณ ตอนนี้ ผมก็มั่นใจในตัวเองพอสมควรนะ ว่าข้อมูลที่ใส่ไว้ ค่อนข้างเพรียบพร้อม และ แน่นหนา แล้ว

ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ปลดปล่อยบทความออกสู่สาธารณะไป ก็มีโทรศัพท์เข้ามาผมสายนึงจากสายข่าวคนนึง และการสนทนาครั้งนั้นก็ทำให้ผมตระหนักขึ้นมาทันทีว่าจริงๆ แล้ว ผมก็ไม่ได้รู้อะไรเท่าไหร่เลย

“เฮ้ย พี่เพิ่งอ่านบทความเอ็งไปตะกี๊” สายข่าวคนนั้นกล่าวผ่านเสียงโทรศัพท์มา “เอ็งรู้ไหมเนี่ย ว่าจริงๆ แล้ว ไอ้โมเสส มอร์แกน มันเป็นลูกครึ่งไทยนะ”

Continue reading Thai Am Legend: ลูกครึ่งไทยเทศ และ อนาคตของวงการบาสไทย

Thai Am Legend: Thai-Foreigners and the Future of Thailand Basketball

Almost a month ago, I had just published my preview for this TBL season. I was pretty sure I had all information to be prepared. I was sure that I was ready.

A few hours after I released my article, I picked up my phone and I found out how little I knew.

“Yo. I just saw your article,” a source had called my over the phone. “Did you know that Moses Morgan is actually Half-Thai?”

Continue reading Thai Am Legend: Thai-Foreigners and the Future of Thailand Basketball