BTSL Game Recap 25/04/15 Hi-Tech vs. Mono Vampires: Close Shave

We’ve all read the story of The Tortoise and The Hare. I’m pretty sure the Tortoise and the Hare were not racing for one million Thai baht, but Hi-Tech was, and they nearly were the “Hare” in this race.

Continue reading BTSL Game Recap 25/04/15 Hi-Tech vs. Mono Vampires: Close Shave

BTSL Game Recap 25/04/15 Hi-Tech vs. Mono Vampires: หวุดหวิดเฉียดฉิว

ผมว่าเราทุกคนคงเคยอ่านเรื่องราวของเต่ากับกระต่ายกันมาหมดแล้ว สถานการณ์ของไฮเทคกับโมโนฯ อาจจะต่างไปหน่อย เพราะ กระต่ายกับเต่านั้นไม่ได้วิ่งแข่งเพื่อชิงเงินหนึ่งล้านบาท แต่จะว่าไปแล้ว ไฮเทคนั้นเกือบได้สวมบท “กระต่าย” ไปซะอีกแล้ว

Continue reading BTSL Game Recap 25/04/15 Hi-Tech vs. Mono Vampires: หวุดหวิดเฉียดฉิว